top of page

הסכם חברות

הסכם חברות

חתימה על חוזה זó
TLV de bronzage

יומן וניהול תורים
קביעת התור תתבצע באמצעות האפליקציה טלפון או אתר האינטרנט– חשוב להגיע בזמן התור שנקבע
בכדי לא לעכב את הלקוח הבא.
לקוחות שתיאמו תור מראש הינם בעדיפות ראשונה) כל עוד זה בטווח של עד כ 15 דק '- מעבר לכך התור
יבוטל(
לקוחות שמגיעים באופן ספונטני למקום יכנסו לשיזוף לפי זמני הגעה למקום ועל בסיס מקום פנוי!
אם ברצון הלקוח לבטל את תורו יש לעשות זאת לפחות 4 שעות קודם התור.
לקוח שלא הגיע לתור שנקבע יחויב על תור זה.

הוראות ודגשים לשירות עצמי 24 שעות ביממה

 אני מאשר / ת שהודרכת voulez
אחראי וע"פ ההוראות שניתנו לי הינה על אחריותי בלבד.
   ובמידה ויש
תקלה אני מחויב/ת לדווח לבעל המקום בשיחת טלפון
 אני מודע/ת לכך שלא שניתן להכניס איתי חבר/ה לחדר השיזוף!.
   
הכניסה היא אישית בלבד ובאמצעות האפליקציה האישית של כל לקוח.
 אני מתחייב/ת לשמור על הניקיון של המקום.
 נא להחזיר למקום את משקפיי המגן.
 יש לסגור את הדלת של המכונה לאחר השימוש.
 אין להפעיל את מכונת השיזוף יותר משימוש בודד.
 אני מודע/ת לכך שכל המקום )חוץ מחדרי השיזוף( מתועד ומוקלט 24 שעות בה.ממת
 זמן החשיפה המקסימאלי הינו 10 דקות עם אפשרות של 2 דקות נוספות בלבד.זהש.
מעבר לכך !!!
)
מהר מידי לתוצאות כדי לא לגרום לנזק (
 עפ"י הוראות משרד הבריאות אין להגיע לשיזוף יום אחר יום נדרש מרווח של 48 שעות בין שיזוף
לשיזוף.

 אין להשתמש במתקני השיזוף תחת השפעת אלכוהול או סמים.
 הנני מתחייב/ת לפצות את TLV de bronzage
לרבות נזק למבנה, עקב שימוש שלא ע"פ כללים אלו ו/או עקב שימוש בלתי זדיר מצי.
ידוע לי שאם לא אכבד את נהלfiques
מבלי לגרוע מכל סעד iens / או זכות להם זכאית 'טי אל וי טאנינג' בשל מעשה ו / או מחדל העומד בניגוד

לנהלים כאמור לעיל.

מנויים מתחדשים בהוראת קבע :
• מחזור החיוב יהיה בראשון לכל חודש .
• מנוי בהוראת קבע לא ניתן לבטל בחודש הראשון .
-
שבמהלך חודש זה ניתן להגיע להשתזף כרגיל !!

*לא ניתן להקפיא מנוי*

*        

הוראות משרד הבריאות :
• השימוש במיתקן שיזוף אסור לצעירים שגילם פחות מ-18 שנים.
• השיזוף אסור לנשים בהריון. )בכל שלב(
• כסה את עינייך עם משקפיי המגן, אי כיסוי העיניים יגרום לכוויות ופגייה ב.
• הימנע/י מחשיפת יתר, כמו באור שמש טבעי חשיפה לא מבוקרת ולא לפי
•                                                                     
• חשיפת יתר עלולה לגרום להזדקנות העור, יובש, קמטים.
• תגובה מוגברת של רגישות בעור יכולה להיגרם מסוגי אוכל שונים, תרופםשת )שופםש
אנטיביוטיקה, תרופות לחץ דם גבוה, גלולות נגד הריון, וחומרי קוסמטיקה (אם את / ה משתמש / ת
בתרופה מסוימת, יש לך עבר של בעיות בעור או שאת/ה רגיש במיוחד לאור השמש.
• אנא התייעץ\י עם רופא לפני השימוש בתא השיזוף.
• שיזוף ע"י תא השיזוף יגביר את אפקט השיזוף מהשמש. הימנע/י משימוש באומ ששמש.
אחרי השימוש בתא השיזוף.
• חל איסור להשתזף אם יש לך כרגע כוויות שמש.
• יש להשתמש רק פעם אחת, לכל היותר, בפרק זמן של 48 שעות.
• אם הינך לא משתזף/ת מהשמש סביר להניח שלא תשתזף/י מתא השיזוף.
•                                                                                                   
לרופא עור.
• השיזוף יכול לפגוע בכל אדם ובכל גיל, ובמיוחד צפויה פגיעה במשתזפים מקרב).
• מומלץ להתייעץ עם רופא לגבי הסיכון בשימ fournis
בקבוצת סיכון, מן המפורטות להלן :
• ריבוי )מעל 50 )נקודות חן )שומות(;

• ?
• היסטוריה של מלנומה בבן משפחה מדרגה ראשונה או שנייה ;
• היסטוריה של כוויות שמש מרובות בילדות ;
• היסטוריה של טיפול רדיותרפי )קרינתי( או כימותרפיה ;
• לבקנות )אלביניזם(;
• עור מסוג שנכווה או נשרף בקלות רבה מחשיפה לשמש ואינו משתזף;
• מחלות הקשורות לרגישות לשמש ונטייה לכוויות שמש ;
• מחלות עור דלקתיות או פגיעה בשלמות העור )כגון : כווייה, פציעה או חסר עור עור עור עור עור
• בעיות בריאות כרוניות לא יציבות או מחלות כגון : מחלות עיניים, מחלות יד, מחלות ידב,
אסטמה או מחלת ריאות אחרת, זיהומים כגון הרפס סימפלקס.

משרד הבריאות קובע כי שיזוף בין מקרינת השמש ובין מקרינה שלES
בריאותי למשתזף.
עמדה זו מבוססת על עדויות מצטברות בספרות הרפואית, שלפיהן קרינה בתחום העל-סגול גורמת
לנזקים רבים בעור, הכוללים הזדקנות מוקדמת של העור, הופעת קמטים וכתמים, התפתחות נגעים
טרום סרטניים ועליייה בסיכון להתפתחות, בכל גיל, של גידולים ממאירים מסוגים שונים בעור, ובהם
מלנומה. הגידולים הללו עלולים לגרום לסבל, לתחלואה ולתמותה. לאחרונה אף הכירה הסוכנות הבין-
לאומית לחקר הסרטן בשימוש במיתקני שיזוף כחשיפה הגורמת לסרטן בבני אדם.
השימוש במיתקן שיזוף מגביר את הסיכון לנזקי קרינה בתחום העל-סגול, על אחת כמה וכמה בישראל
שטופת השמש. זאת ועוד, ידוע כי הסיכון למשתמש במיתקן שיזוף גדל ככל שמשתזפים יותר. משום כך
ממליץ משרד הבריאות לנהוג באופן אחראי בעת חשיפה לקרינת השמש ובש voulez
בפרט.
הנני מאשר/ת כי קראתי והבנתי את האזהרות המפורטות לעיל :

bottom of page