Body Care

BODY REJUVENATE PEEL 

40 min - 480 NIS 

BODY ACNE PEEL

40 min-650 NIS

BODY HYDROTHERAPY  TREATMENT

50 min -  650 NIS

BODY DETOX TREATMENT

50 min - 650 NIS


BODY ANTI AGING TREATMENT
30 min -450 NIS


CHOCOLATE WRAPS
120 min - 1100 NIS


SEAWEED WRAPS
120 min - 1100 NIS

  • White Pinterest Icon
  • White Twitter Icon
  • White Facebook Icon
  • White YouTube Icon
  • White Google+ Icon
  • White Instagram Icon

© 2023 by Lavic Salon & Day Spa.