top of page

טופס הסכמה לטיפול 

אני מבקש/ת מחברת לה ויק ספא סלון בע"מ ו/או מי מטעמו לטפל בי בטיפולב טיפולים לנשים וגברים לשיפור מראה העור, מיצוק העור וטשטוש קמטים וקמטוטים. הטיפול מתבצע ע"י פליטת אנרגיית חזקה , המייצרת חירורים מיקרוסקופיים וחימום תת עורי, שימוש בחומרים אקטיביים, פילינגים חומצטיים וטכנולוגprises תיתכן הופעת אדמומיות )Érythème )ו/או גרד אשר יחלפו, בדרך כלל, מיד לאחר הטיפול. במקרים חריגים, תהליך החלמת העור עשוי להימשך עד מספר ימים. הטיפול כרוך בסיכון בתופעות לוואי, כגון: שינ fournis במרקם ובפיגמנטצ fonci של העור, תופעות אלו חולפoise בדרך כלל כלל כלל. לעיתים נדירות, תופיע באזור המטופל תגובת רגישות יתר, אדמומיות, נפיחות, כוויה שטחית, בצקתיות, נפיחות, כוויה שטחית, בצקתיותות° אלרגיות j'aime במקרים של קבלת תגובת רגישות יתר יש לפנות לאבחון וטיפול רפואי. תאום ציפיות התוצאות הקליניות של הטprises מספר הטיפולים שידרשו° spéticeתongצאות הקלprises בנוסף, מסיבות אלו לא ניתן לחזות במדויק את מספר הטיפולים הנדרשים להשגת תוצאה אופטימאליתית מספר הטיפוליםיםים שוניתין l'air לאדם. הצהרת המטופל / ת אני מצהיר / ה ומאשר / ת בזאת כי הובאו לפני והוdic לי כל הסיכונים, תופעות הלווère והסיבoiseלןיםים)prises בטdustrie ידוע לי כי הטיפול יעשה ע"י מטפל/ת מוסמכת ובעלת ניסיון הוסברה לי מהות הטיפול ואני מבינ/ה שהטיפול הינו אסתטי. הוסברה לי האפשרות, שמטרת הטיפול לא תושג במלואה או לא תושג כלל )במקרים נדירים(. אני מצהיר/ה ומאשר/ ת בזאת כי ביטאתי את בקשתי וציפיותיי לטיפול במיצוק והדגשת תווי פנים וכי קיבלתי הסבר מפורט על תהליך הטיפול, השלכותיו והסיכונים הכרוכים בטיפול ותופעות הלוואי לרבות: אופי ואופן הטיפול, התוצאות המצופות ממנו לרבות ההיבטים המקצועיים וסייגים המהווים חלק בלתי נפרד מתאום הציפיות. אני נותנ/ת בזאת את הסכמתי לביצוע הטיפול העיקרי על פי שיקול הדעת של המטפל/ת. אני מאשר/ת את הסכמתי לפתיחת תיק מעקב טיפולים בו ירשמו ויתועדו נתוני האישיים ונתוני הטיפולים לרבות צילומים של אזור הטיפול, תגובות ותוצאות הטיפולים ומידע אישי )גיל, מין ואנמנזה רפואית, ככל שישנן אני מסכימ/ה בזאת לשימוש בפרטים המזהים של הטיפול על פי הרישומים בתיק הטיפולים, לרבות פרסום הצילומים של לפני ואחרי, הצגתם ושימוש בהם לכל צרכי החברה לרבות מצגות, הרצאות, פרסום במדיות השונות )אינטרנט, עיתונות וטלוויזיה( ועוד, וזאת תוך שמירה על צנעת הפרט )כיסו י אזורי העיניים ואזורים מוצנעים

אני במהלך השנתprises

_ cc781905-5cde-3194-bb3b-136bad5cf58d_

לא קdustrie

חשיבות הקפדה על מילוי אחר ההוראות שניתנו ו/או יינתנו לי ע"י המטפל, בקשר לפרקי הזמן בין הטיפולים והמלצות לאחר הטיפול, בין היתר, כדלקמן:  אין לשפשף או לגרד את האזור המטופל._cc781905- 5cde-3194-bb3b-136bad5cf58d_ אין להשתמש במים חמים, ג'קוזי או סאונה במשך 48 שעות לאחר הטיפול.  במשך 24 שעות לאחר הטיפול אין להשתמש בכל תכשיר או חומר העלול לגרום לתגובה שלילית של העור.   במשך 3 עד 5 ימים לאחר הטיפול יש להימנע מחשיפה לשמש, משיזוף במיטת שיזוף ומשיזוף בהתזה. יש להקפיד להשתמש בתכשיר הגנה מהשמש עם מקדם הגנה מעל 30 אסור לטפל נדרש אישור מרופא )MRSA( צלוליטיס _cc781905-5cde -3194-bb3b-136bad5cf58d_ פסוריאזיס Lichen Planus  Lichen Nitidus   אי ספיקת כליות  סרטן  טרשת נפוצה_cc781905 -5cde-3194-bb3b-136bad5cf58d_ וויטיליגו_cc781905-5cde-3194-bb3b-136bad5 cf58d_ מערכת חיסון מדוכת  היסטוריה של הצטלקות קלואידית  שימוש בתרופות מסוימות  מחלת כלי דם  סכרת_cc781905-5cde- 3194-bb3b-136bad5cf58d_ טרומבוציט ופניה  מחלות כלי דם פרפריים  אנמיה  הפרעות דימום  יש להימנע מפעילות גופנית מאומצת 48 שעות לאחר הטיפול. על המטופל לדווח לצוות המטפל על כל תופעת לוואי ו/או רגישות-יתר שהופיעה אצלו לאחר הטיפול אני מאשר/ת שקראתי, הבנתי וחתמתי על טופס הצהרת בריאות המצ"ב ושהפרטים לעיל הינם נכונים על פי מיטב ידיעתי. אני מתחייב/ת להודיע על כל שינוי במצבי הבריאותי ו/או שינוי בנטילת תרופות ו/או כל בעיה שתתעורר במהלך תקופת הטיפולים. הובהר לי כי הנני רשאי/ת לדחות הטיפול וכן את המשך ההליכים הרפואיים עד אשר איוועץ בכל גורם אחר, לרבות קבלת חוות דעת מרופא/ה נוסף/ת , והנני מסכים שמיציתי זכות זו ולחילופין לאחר שוויתרתי מרצוני על מיצויה. הנני מצהיר/ה כי טופס זה ניתן לי לקריאה ולהסכמה זמן מספיק טרם ביצוע הפעולה, וכי קראתי הבנתי ושקלתי היטב את הכתוב בו טרם חתימתי מרצון. חתימתי מהווה אישור מתוך בחירה אישית ופניה שלי לחברה הנ"ל. ידוע לי כי כתב הסכמה זה מצוי באתר לה ויק וניתן לעין בו בכל עת. קראתי בעיון והבנתי את תוכנו של מסמך זה. ניתנה לי האפשרות לקחת את כתב ההסכמה לביתי ולהתי voulez הנני מתחייב / ת להסדיר את התשלום בעבור פעולה זו מייד עםES חתימתי על מסמך זה על פי התנאים שנקבעו בן חברה וביני. הוסבר לי כי הטיפול שניתן לי הינו פרטי לחלוטין. הבנתי כי איני זכאי לקבל החזר כלשהו חברה לבה ויק בגין טיפול זה._cc781905-58dbbbad-3

 • Monthly Subscribtion

  230₪
  Tous les mois
  24/7 Tanning Salon 6 Visits 35 % off Subscribtion
   
  • Monthly Subscribtion 6 x Tanning Package 35% off
 • Tanning 1 Session

  60₪
   
  24/7 Tanning Salon Single Visit
  Valable 1 mois
  • Easy and convenient
 • Tanning x 6 Pack

  295₪
   
  24/7 Tanning Salon 6 Visits 20 % off Pack
  Valable 3 mois
  • 20 % off for 6 sessions
bottom of page